aricimalzemeleri.net İkipınar Arıcılık’ın bir girişimidir.

İkipınar Arıcılık olarak önceliği arıya ve doğaya vererek kaliteli arı ürünleri üretiyoruz.

Bu sitede satışını yaptığımız ürünler kendi arılarımız için kullandığımız ürünlerdir.

Özellikle Vetomin Arı Vitamini sayesinde sezon öncesi yavru arı sayısını artırıyoruz ve sezona kalabalık işçi arı nüfusuyla giriyoruz.

Kalabalık işçi arı nüfusu sayesinde de yüksek verim ve yüksek kalite elde ediyoruz.

Vetomin arı vitaminini ilkbaharda düzenli olarak kullanırsanız sezonda şeker kullanmadan yüksek verim alabilirsiniz.

 

Vetorax nane kekik iksiri de yine vitamin ve mineraller yönünden zengin bir premikstir. Nane kekik ağırlıklı olduğu için organik arıcılık yönetmeliğinde yer verilen nane kekik ile varroa mücadelesine de katkı sunmaktadır.